Om SIE

SIE - Slektforskare i Elmhult

Slektforskare i Elmhult

Föreningen Slektforskare i Elmhult bildades 2007 av några hängivna släktforskare som tyckte att det kunde vara trevligt att träffa andra som var intresserade av samma sak. En inbjudan publicerades i tidningen och Blohmésalen i Älmhults kulturhus/biblioteket var nästan fullsatt när det första mötet ägde rum. Det visade sig finnas ett intresse och någon dryg månad senare hölls det konstituerande årsmötet. Bland föreningens första styrelseledamöter återfanns initiativtagaren till föreningen Ewa Henriksson (föreningens första ordförande), Ingemar Henriksson, Anders Krook, Bengt Tall, Gertie Hall och Björn Johansson.


Föreningen fick från början ett trettiotal medlemmar som under de första åren sakta men säkert steg till mellan 45 och 50 medlemmar. Under 2014 har vi haft 85 medlemmar - nytt rekord.


Att släktforska kan många gånger vara en ensam sysselsättning, så föreningen har under åren kunnat erbjuda medlemmarna en rad aktiviteter. Det har varit studieresor till Utvandrarnas Hus i Växjö, till Landsarkivet i Lund och till släktforskardagarna i Malmö. Dessutom har en rad föreläsare passerat revy på årsmöten och medlemskvällar: representanter för SVAR, Vadstena landsarkiv och Arkiv Digital, kommunarkivarien Niklas Rosenbalck, Birger Bergenholtz, Åke ”Knall” Olofsson m fl.


Tidigt började föreningen arbeta för en egen lokal. Redan 2008 kunde den invigas på Södra Esplanaden 11. I lokalen erbjuds att genom sex datorer leta efter uppgifter i databaser som föreningen prenumererar på, att leta på CD-skivor som föreningen köpt in och dessutom ha tillgång till skrivare och en del släktforskningslitteratur. I lokalen sammanträder föreningens styrelse och här äger de populära anorkvällarna rum, några gånger på våren och några gånger på hösten.


Föreningen avser att fortsätta med den ovan beskrivna inriktningen. Föreningen är ju till för sina medlemmar och det finns alla möjligheter att påverka föreningens inriktning genom att delta i medlemsaktiviteter och på årsmöten.


Björn Johansson

fd ordförande


Bli medlem

Medlemsavgift

Vuxen 300 kr/år

Par 550 kr/år

Skolungdom 150 kr/år


Betala till bg 5809-3923. Glöm inte att tala om vem pengarna kommer ifrån.


Om du blir medlem så får du:

  • Obegränsad tillgång till vår föreningslokal och datorerna där.
  • Kod till låset så att du kan gå dit när du själv vill.
  • Information genom utskick.


Om du själv ska abonnera på de programvaror och databaser som finns i klubblokalen, så får du punga ut med flera tusen kronor om året. Som medlem har du tillgång till allt detta för endast 300 kr om året. Vilket klipp!


Kurser i släktforskning


Vi håller kurser i släktforskning i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Grundkurs omfattar 6 x 3 lektionstimmar och kostar endast 300 kr (+ medlemsavgift).

Det finns också en fortsättningskurs. Kurslokal är vår föreningslokal. Kursledare är Kristina Svensson tel 0733-140645.

Föreningslokalen

SIE föreningslokal

 

Föreningslokalen är inte stor men den är nyligen renoverad och där finns inte mindre än sju datorer som alla har förbindelse med internet.

 

I våra datorer finns:

Uppkoppling mot AD (Arkiv Digital), Riksarkivet, Ancesty:s amerikanska databaser och flera andra databaser med indexerade (sökbara) data.

 

Man kan skriva ut bilder ur kyrkoböckerna och hjälpa varandra att hitta lösningar på sina släktproblem. Vi har även ett litet bibliotek med facklitteratur.

 

Föreningslokalen ligger på Södra Esplanaden 11, Älmhult. Klicka på kartan för större bild.

 

 

 

GDPR

Policydokument för föreningens hantering av personuppgifter kan du läsa här:

Styrelse

Håkan Löfgren

Ordförande / informatör

Håkan Löfgren

Gertie Hall

Vice ordförande

Gertie Hall

Kristina Svensson

Sekreterare / Kassör / Kursledare

Kristina Svensson

tel 0733-140645

Suppleant

Anders Krook

tel 0476-71138

Anders Krook
Bernt Hall

Ledamot

Bernt Hall

IKEA

Våra sponsorer

Copyright 2020 Slektforskare i Elmhult            mail@slektforskare-i-elmhult.se            Webmaster: Håkan Löfgren